Příprava

Před instalací skla byste se měli ujistit, že displej smartphonu byl pečlivě očištěn přiloženým čisticím roztokem. Poté se na přístroj přesně umístí nálepka KMP Dustremoval (nálepka se nachází společně se sklem v pytlíčku), aby se už na displeji nemohly usazovat prach a nečistoty (nechte prosím nálepku během instalace na displeji). Ochranné kryty smartphonů apod. musí být ze zařízení odstraněny.

Ujistěte se, že odvzdušňovací šroub je zavřený. (Je zavřený, když jsou čára značky sací páky a kolečka umístěny přes sebe)

1. Vložení smartphonu

Otevřete kryt stroje. Zasuňte horní držák zcela nahoru (držte polohu) a vložte smartphone podle obrázku. Nyní opět pomalu uvolněte horní držák, aby došlo k automatickému polohování smartphonu.

TIP: Stiskněte držák palcem levé ruky a držte jej zezadu ukazováčkem/prostředníčkem. Náhlé uvolnění držáku může způsobit poškození smartphonu.

2. Vložení skla

Vyjměte nyní Smart-sklo z pytlíčku. Sklo položte spodní stranou do bočního prohlubně tak, aby leželo naplocho. Důležité: Písmo na spodní straně (odnímatelná zadní deska) musí být čitelné! Pomalu zavřete kryt.

3. Nasávání skla

Abyste mohli nasát ochranné sklo pomocí spodní strany, stiskněte jednou tlačítko vakua až k dorazu a pomalu jej uvolněte. Nyní otevřete víko s nasátým sklem.

TIP: Pro optimální sání by měly být při stisknutí vakuového tlačítka viditelné pouze asi 2 mm tlačítka. Lehký tlak na víko napomáhá vzduchotěsnému sání skla.

4. Sejmutí zadní vrstvy

Pro sejmutí fólie na spodní straně držte pevně víko pravou rukou a stiskněte palcem ve výši horní přísavky spodní stranu, abyste ji stabilizovali. Nyní pravou rukou (palcem a ukazováčkem) uchopte stahovací patku KMP a pomalu a opatrně s trochou síly stahujte zadní strany.

TIP: Náhlé nebo asymetrické odlupování spodní strany může sklo přemístit a způsobit jeho naklonění. Po odstranění spodní strany pracujte rychle, abyste zamezili přístupu prachu.

5. Montáž skla

!(Pročtěte si důkladně pokyny, předtím než začnete pracovat. Poté dbejte na to, abyste co nejplynuleji po sobě prováděli následující kroky, abyste zabránili větší tvorbě bublinek)!

Pravou rukou zavřete víko a současně levou rukou táhněte k sobě nálepku Dustremoval za patku. Jakmile bude víko zavřené, je třeba odvzdušňovací šroub otevřít okamžitě doleva, aby nasátý vzduch mohl uniknout (stačí čtvrt otáčky kolečka). Nechte šroub otevřený a znovu otevřete víko.

TIP: Chcete-li minimalizovat riziko vniknutí prachu, odstraňte nálepku Dustremoval těsně před tím, než sklo položíte na displej.

6. Jemné vyhlazení

Vyhlaďte nyní pomocí přiloženého hadříku z mikrovlákna všechny hrany skla, aby se lepidlo ochranného skla pevně spojilo s displejem mobilu.

 

6. Jemné vyhlazení
!Další krok je nutný pouze, pokud je ve skle k dispozici čtečka otisku prstů!

Jako poslední krok musíte nyní ještě lepicí plochu na čtečce otisku prstů propojit pomocí přiloženého posunovače s displejem. Vyvíjejte vyšší tlak na posunovač a pomalu a pečlivě vyhlazujte celou plochu, aby už nebyly vidět žádné bublinky.

UPOZORNĚNÍ: Poté, co spojíte lepicí plochu s displejem, vyčkejte prosím cca 2 minuty s použitím čidla, aby mobil mohl optimálně rozpoznat otisk Vašeho prstu.