Przygotowanie

Przed założeniem szybki dokładnie wyczyść ekran smartfona załączonym płynem do czyszczenia. Następnie precyzyjnie umieść na urządzeniu naklejkę KMP Dustremoval (znajduje się ona wraz z szybką w woreczku), tak aby kurz i zabrudzenia nie mogły się osadzać na wyświetlaczu (naklejkę należy pozostawić na wyświetlaczu podczas instalacji). Z urządzenia należy usunąć folie ochronne itp.

Upewnij się, że śruba odpowietrzająca jest zamknięta (zamknięta oznacza, że linia oznaczenia dźwigni ssącej i pokrętła są ustawione w jednej linii)

1. Wkładanie smartfona

Otwórz pokrywę urządzenia. Górny chwytak przesuń do samej góry (utrzymaj w pozycji) i włóż smartfon w sposób pokazany na zdjęciu. Powoli opuść górny chwytak, aby automatycznie ustawić smartfon w odpowiedniej pozycji.

RADA: kciukiem lewej dłoni naciśnij chwytak i przytrzymaj od tyłu palcem wskazującym/środkowym. Gwałtowne opuszczenie chwytaka może doprowadzić do uszkodzenia smartfona.

2. Wkładanie szybki

Wyjmij teraz szybkę smartfona z woreczka. Szybkę z folią ochronną umieść równo we wnękach bocznych. Ważne: napis na folii ochronnej (zdejmowana płytka nośna) musi być czytelny! Powoli zamknij pokrywę.

3. Zasysanie szybki

Aby zassać szybkę z folią ochronną, naciśnij przycisk próżni raz do oporu i powoli go zwolnij. Otwórz pokrywę z zassaną szybką.

RADA: optymalne zassanie jest możliwe, gdy po naciśnięciu przycisku próżni widać jedynie ok. 2 mm przycisku. Lekkie naciśnięcie pokrywy pomaga szczelnie zassać szybkę.

4. Zdejmowanie folii ochronnej

Aby zdjąć folię ochronną, prawą ręką przytrzymaj pokrywę i naciśnij kciukiem folię ochronną na wysokości górnej przyssawki w celu stabilizacji. Chwyć teraz prawą ręką (kciuk i palec wskazujący) za wystający fragment KMP i przy użyciu niewielkiej siły powoli i ostrożnie zdejmij folię ochronną.

RADA: gwałtowne lub asymetryczne oderwanie folii ochronnej może spowodować przemieszczenie szybki i doprowadzić do jej nierównego zamontowania. Po usunięciu folii ochronnej należy działać szybko, aby uniknąć osiadania kurzu.

5. Montowanie szybki
!(Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcję do końca. Należy pamiętać, aby kolejne kroki wykonywać w miarę szybko po sobie, aby uniknąć tworzenia się większych pęcherzy)!

Zamknij pokrywę prawą dłonią i jednocześnie lewą dłonią pociągnij do siebie naklejkę Dustremoval za wystający fragment. Od razu po zamknięciu pokrywy otwórz śrubę odpowietrzającą w lewo, aby zassane powietrze mogło zostać odprowadzone (wystarczy 1/4 obrotu pokrętła). Pozostaw otwartą śrubę i ponownie otwórz pokrywę.

RADA: aby zminimalizować ryzyko zakurzenia, usuń naklejkę Dustremoval tuż przed założeniem szybki na wyświetlacz.

6. Dopracowanie

Teraz za pomocą ściereczki z mikrofazy wygładź krawędzie, aby klej szybki ochronnej połączył się trwale z wyświetlaczem telefonu.

 

6.1. Dopracowanie
!Kolejny krok jest wymagany, tylko jeśli szybka ma wycięcie na czytnik linii papilarnych!

Na końcu należy jeszcze połączyć z wyświetlaczem powierzchnię klejenia w wycięciu na czytnik linii papilarnych za pomocą dołączonego suwaka. Przesuń suwak z niewielkim naciskiem, powoli i starannie przez całą powierzchnię, aż do momentu, gdy nie będą widoczne żadne pęcherzyki powietrza.

WSKAZÓWKA: po połączeniu powierzchni klejenia z wyświetlaczem należy odczekać z użyciem czujnika ok. 2 minut, aby telefon mógł optymalnie rozpoznać odcisk palca.