Przygotowanie

Przed założeniem szybki dokładnie wyczyść ekran smartfona załączonym płynem do czyszczenia. Następnie precyzyjnie umieść na urządzeniu naklejkę KMP Dustremoval (znajduje się ona wraz z szybką w woreczku), tak aby kurz i zabrudzenia nie mogły się osadzać na wyświetlaczu (naklejkę należy pozostawić na wyświetlaczu podczas instalacji). Z urządzenia należy usunąć folie ochronne itp.

Upewnij się, że śruba odpowietrzająca jest zamknięta (zamknięta oznacza, że linia oznaczenia dźwigni ssącej i pokrętła są ustawione w jednej linii)

Smart2 Vorbereitung

1. Wkładanie smartfona

Otwórz pokrywę urządzenia. Górny chwytak przesuń do samej góry (utrzymaj w pozycji) i włóż smartfon w sposób pokazany na zdjęciu. Powoli opuść górny chwytak, aby automatycznie ustawić smartfon w odpowiedniej pozycji.

RADA: kciukiem lewej dłoni naciśnij chwytak i przytrzymaj od tyłu palcem wskazującym/środkowym. Gwałtowne opuszczenie chwytaka może doprowadzić do uszkodzenia smartfona.
Smartphone in Smart2 einlegen

2. Wkładanie szybki

Wyjmij teraz szybkę smartfona z woreczka. Szybkę z folią ochronną umieść równo we wnękach bocznych. Ważne: napis na folii ochronnej (zdejmowana płytka nośna) musi być czytelny! Powoli zamknij pokrywę.

3. Zasysanie szybki

Aby zassać szybkę z folią ochronną, naciśnij przycisk próżni raz do oporu i powoli go zwolnij. Otwórz pokrywę z zassaną szybką.

RADA: optymalne zassanie jest możliwe, gdy po naciśnięciu przycisku próżni widać jedynie ok. 2 mm przycisku. Lekkie naciśnięcie pokrywy pomaga szczelnie zassać szybkę.

4. Zdejmowanie folii ochronnej

W celu zdjęcia folii ochronnej przytrzymaj lewą dłonią pokrywę urządzenia. Prawą dłonią (kciuk i palec wskazujący) powoli i ostrożnie usuń folię ochronną z górnego środka.

RADA: gwałtowne lub asymetryczne oderwanie folii ochronnej może spowodować przemieszczenie szybki i doprowadzić do jej nierównego zamontowania. Po usunięciu folii ochronnej należy działać szybko, aby uniknąć osiadania kurzu.
Smart2 Backsheet entfernen

5. Montowanie szybki
!(Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcję do końca. Należy pamiętać, aby kolejne kroki wykonywać w miarę szybko po sobie, aby uniknąć tworzenia się większych pęcherzy)!

Zamknij pokrywę prawą dłonią i jednocześnie lewą dłonią pociągnij do siebie naklejkę Dustremoval za wystający fragment. Od razu po zamknięciu pokrywy otwórz śrubę odpowietrzającą w lewo, aby zassane powietrze mogło zostać odprowadzone (wystarczy 1/4 obrotu pokrętła). Pozostaw otwartą śrubę i ponownie otwórz pokrywę.

RADA: aby zminimalizować ryzyko zakurzenia, usuń naklejkę Dustremoval tuż przed założeniem szybki na ekran.

6. Dopracowanie

Poczekaj, aż szybka ochronna całkowicie połączy się z ekranem i dobrze zaciśnie. Wszelkie pęcherzyki powietrza można usunąć, delikatnie przecierając je dołączoną ściereczką z mikrofazy w kierunku krawędzi lub częściowo podnosząc szybkę.

Smart2 Glas optimieren